de tram in de openbare ruimte van Amsterdam

Rond 1875 reden de eerste paardentrams in Amsterdam. Vanaf 1900 werden dezen in een korte tijd vervangen door elektrische tramlijnen. Een groot deel van de huidige trams wordt nu vervangen door de zogenoemde Combino. Ditmaal is het een vijfdelige wagen, terwijl de trams voorheen vierdelig waren. Nu vrijwel het hele arsenaal is uitgewisseld, blijkt er een constructiefout in te zitten. Haarscheuren in het frame na zo'n anderhalf jaar gebruik zorgen voor een onvoldoende veilige dakconstructie. De te verwachten levensduur van 30 jaar is ook in het gedrang. Oplossingen worden bedacht.

U bent uitgenodigd voor een fototoer:

      foto's de tram           naar Amsterdam en haar vervoer         m'n fotoseries
the tram in Amsterdam

Around 1875 the first horsetrams were appearing in Amsterdam. From 1900 these were all in a short replaced time by electrical tramlines. At the moment a large part of the arsenal is replaced by the socalled Combino. This time the tramcar exists of five wagon-parts, while before there were four. Now that almost all trams are echanged, there appears to be a construction error. After about one and a half year in use, haircracks in the frame tell that the roof construction is not safe enough. The life expectancy of 30 years is therefore also doubtful. Solutions will be thought out.

You are invited on a picture tour:

      pictures the tram           to Amsterdam going around         my photo series