Guido
Frankfurther
wethouder
alderman

 


Hannie
Pastor,
bewoner
resident


Vijf minuutjes in 't zand spelen is voldoende als pers-campagne.
Five minutes playing in the sand is enough as press-campaign.

 


Walther Schoonenberg
voorzitter VVAB
chairmam VVAB

wethouder Saskia Bruines
vindt een stukje Keulse pot
finds a piece of old pottery


Rick ten Have
ex-wethouder
ex-alderman

 


Geert Mak
schrijver
writer
©keitje               terug naar  verkiezingen               back to  elections