woonboten in Amsterdam

Het fenomeen wonen op het water is in Amsterdam pas in de 2e helft van de 20e eeuw op komen zetten. In de jaren 70 zorgden tolerante en gezagsloze overheidshoudingen voor een explosieve toename van allerlei woonboten in de stad. Het botenpark in de Amsterdamse grachten is uitgegroeid van prachtige binnenvaartschepen en zeilschepen zoals in de Waals-eilandgracht, tot de tegenwoordig erg in trek zijnde goedkope onderhoudsloze betonbak met eenvoudige rechthoekige opbouw en de schark (schip met ark als opbouw). Feit is dat het zicht op zowel het water als op de historische gevelrij op verschillende plaatsen ontnomen wordt door een muur van rechthoekige stacaravans. Ook door het tolereren van het verhogen en het inwisselen voor te lange boten is het zicht op de historische grachten danig verpest.
U bent uitgenodigd voor een fototoer:

      foto's woonboten deel een  deel twee  deel drie           Amsterdam straatbeeld           m'n fotoseries


houseboats in Amsterdam

The phenomenon living on the water has been introduced in Amsterdam only in the 2nd half of the twentieth century. In the seventies tolerance and lack of authority caused an explosive increase of all kind of house boats in the city. The fleet of boats in the Amsterdam canals has been grown from beautiful river vessels and sailing ships (as in the Waals-eilandgracht), to the nowadays very popular cheap and maintenance free concrete boxes with on top simple rectangle constructions. And there is the schark, a ship with an ark as top. Fact is that on several locations the view of the water as well as of the historical fašades has been taken away by a wall of rectangle mobile homes. With tolerating the heightening of the boats an the exchanging for too long vessels, the view on to the historical canals has been greatly ruined and this is still going on.
You are invited on a picture tour:

      pictures houseboats part one  part two  part three           Amsterdam public spaces           my photo series