home   <<  0  >> 
kasteelmuur N.Z. Kolk

Met deze kleikorrels overgoten wachten de historische
fundamenten rustig op een stadsbestuur dat hen
ooit permanent aan het publiek wil blootleggen
  Covered with these clay pellets the historical walls
quietly wait until a city councel comes that will
display them permanently to the public