hindernissen in de openbare ruimte van Amsterdam

De Amsterdamse openbare ruimte heeft te kampen met te weinig onderhoud, veelvuldige opbrekingen en soms belabberde planuitwerkingen en co÷rdinatie. Daar komt nog bij het soms schokkend asociale gedrag van gebruikers van auto's, scooters, fietsers en terras- en horeca-bezoekers. Vooral wat betreft het in alle redelijkheid vrijhouden van noodzakelijke loopruimten. Samen met het nog altijd uitblijven van een stringent toegepast zero-handhavings-beleid is dit een grove schending van de leefbaarheid in deze stad voor zowel bezoekers als bewoners.
U bent uitgenodigd voor een fototoer:

      foto's hindernissen           Amsterdam en haar loopruimten         m'n fotoseries


obstacles in the public space of Amsterdam

The Amsterdam public spaces suffer from too little maintenance. Many street upbreakings and sometimes lousy elaboration and co-ordination. On top of that comes the sometimes shocking anti-social behaviour of users of cars, scooters, bicycles and terrace and catering customers. Especially in leaving some space clear for essential walking space. Together with the everlasting absence of a stringent zero-enforce-policy it is a flagrant violation of the quality of life in this city for visitors as well as residents.
You are invited on a picture tour:

      pictures obstacles           Amsterdam and walking space         my photo series