home   <<  0  >> 
kasteelmuur N.Z. Kolk

mans en vrouwshoge
westelijke vestingmuur
bij de Nieuwezijds Kolk
  (wo)man's height
western fortress wall
at the Nieuwezijds Kolk